Vårstädning den 31 mars!

Söndagen 31 mars kl 10:00 är det dags för vårens städ- och fixardag. Vi samlas på innergården för att bland annat göra vår innergård fin och trevlig inför våren, sopa bort grus och plocka skräp.

Sopborstar, krattor och liknande finns att låna.  Det är dock bra om du tar med egna handskar.

Efter utfört arbete bjuds det på korv och dricka. Anmäl gärna din medverkan på brfplommontradet5@gmail.com så vi vet ungefär hur mycket korv och dricka som behövs.

Välkommen!
Styrelsen

Dags att skriva motioner

Nu är det hög tid att skriva motioner. Den 31 mars är sista dagen för att en motion ska tas upp på årsstämman 2019, enligt våra stadgar.

Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor.

Så hör skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.Observera att om du har flera ämnen ska du skriva flera motioner; ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma motion.
  2. Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  3. Ange ditt förslag till lösning och de argument du har.
  4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  5. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  6. Skicka din motion till brfplommontradet5@gmail.com eller lämna den personligen till styrelsen.

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsstämman.

Mvh,
Styrelsen

Sortera ut och återvinna matavfall

Med start 4 februari finns det i vår förening möjlighet att sortera ut och återvinna matavfall. Särskilda kärl för matavfallet (svarta med brunt lock) kommer att stå utanför båda våra soprum.

Övrigt hushållsavfall fortsätter du lägga i en vanlig soppåse i kärlen för hushållsavfall i våra soprum.

För matavfallet används en särskild papperspåse och påshållare. Startkit för hushållen (påshållare, bruna påsar och vaskskrapa) finns redan nu att hämta i cykelrummet i garaget.

Har du frågor? Mejla styrelsen

Mvh,
Styrelsen

Sopor och matavfall

Föreningen undersöker möjligheterna att införa avfallssortering av glas, metall, plast och pappersförpackningar.

Men tills vidare ber vi er alla att endast slänga hushållsavfall i våra nystädade soprum.

Föreningen har också beställt insamling av matavfall med planerad start i februari. Mer info kommer.

Mvh, Styrelsen