Dags att skriva motioner

Nu är det hög tid att skriva motioner. Den 31 mars är sista dagen för skriftligen anmäla en motion som ska tas upp på årsstämman 2020, enligt våra stadgar.

Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor.

Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.Observera att om du har flera ämnen ska du skriva flera motioner; ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma motion.
 2. Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
 3. Ange ditt förslag till lösning och de argument du har.
 4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 5. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 6. Skicka din motion till brfplommontradet5@gmail.com

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsstämman.

Mvh,
Styrelsen

Garantiåtgärder påbörjas v. 16

Den 18-20 februari genomförde vi garantibesiktningar i våra lägenheter och gemensamma utrymmen.
Byggentreprenören Savana kommer att påbörja arbetet med garantiåtgärder vecka 16, den 14 april 2020 enligt nedan:

 • Vecka 16, 14/04 t.o.m. 17/04 – åtgärder på uppgång A
 • Vecka 17, 20/04 t.o.m. 24/04 – åtgärder på uppgång B
 • Vecka 18, 27/04 t.o.m. 30/04 – åtgärder på uppgång C
 • Vecka 19, 04/05 t.o.m. 08/05 – åtgärder på uppgång D
 • Vecka 20-21, 11/05 – 22/05 – allmänna utrymme

Bifogat finns även en tidsplan för åtgärderna. Info om åtgärder lämnas även på infotavlor i respektive trappuppgång.

Vid eventuella frågor mejla till amir@savana.se

Mvh,
Styrelsen