Dags att skriva motioner

Nu är det hög tid att skriva motioner. Den 31 mars är sista dagen för att en motion ska tas upp på årsstämman 2019, enligt våra stadgar.

Frågor som tas upp i motioner bör handla om föreningens inriktning, strategi, övergripande och/eller andra principiella frågor.

Så hör skriver du en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.Observera att om du har flera ämnen ska du skriva flera motioner; ämnen av olika slag ska inte tas upp i samma motion.
  2. Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  3. Ange ditt förslag till lösning och de argument du har.
  4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  5. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  6. Skicka din motion till brfplommontradet5@gmail.com eller lämna den personligen till styrelsen.

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsstämman.

Mvh,
Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *