Riktlinjer uppsättning markiser

Du som vill montera en markis eller annat solskydd ska till styrelsen inkomma med en skriftlig förfrågan till styrelsen om tillstånd om montage sådan sker.

Färgval av markisväv och annat solskydd ska vara SANDATEX 5407/106.

Riktlinjer för uppsättning av markis eller annat solskydd där ingrepp i fastigheten krävs, i Brf Plommonträdet 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *