Kontakt

Är ditt ärende brådskande eller av förvaltningskaraktär ber vi dig kontakta vår förvaltare Savana på savana@savana.se och/eller 08 662 84 84

Vis hissfel ring Stockholms Hiss-service på 08-522 255 66

Styrelsen nås enklast på epost: brfplommontradet5@gmail.com