Andrahandsuthyrning

Föreningens stadgar lyder: “En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand. Bostadsrättshavare som önskar upplåta hela sin lägenhet i andra hand ska meddela styrelsen vem upplåtelsen sker till. Upplåtelse i andra hand kan förenas med villkor.”

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättshavaren alltid ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls.

Styrelsen beviljar uthyrning i högst 1 år. Därefter krävs ny ansökan.

Använd denna blankett för ansökan om andrahandsuthyrning och skicka den till brfplommontradet5@gmail.com