Styrelse

Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

  • Annika Wärnsäter, ordförande
  • Sevil Atari, ledamot
  • Ammi Bohlin, ledamot
  • Emily Häller, ledamot
  • Patrik Perswalld, ledamot

Epost: brfplommontradet5@gmail.com

Styrelsen sammanträder varje månad.