Sophantering

I föreningen finns två soprum (se karta nedan). Föreningen har hämtning av hushållsavfall respektive matavfall.

Hushållssoporna ska paketeras väl innan de slängs i kärlen för hushållsavfall i våra soprum. Särskilda kärl för matavfallet (svarta med brunt lock) står utanför båda våra soprum. Påshållare och särskilda bruna påsar för matavfall finns att hämta i cykelrummet i garaget.

Övriga avfall ska transporteras i egen regi till antingen återvinningsstation eller återvinningscentralen.

soprum