Sophantering

I föreningen finns två soprum (se karta nedan). Föreningen har hämtning av hushållsavfall, matavfall och avfallssortering.

Hushållssoporna ska paketeras väl innan de slängs i kärlen för hushållsavfall i våra soprum. Särskilda kärl för matavfallet (svarta med brunt lock) står i båda våra soprum. Påshållare och särskilda bruna påsar för matavfall finns att hämta i cykelrummet i garaget.

Avfallssortering av metall, plast och pappersförpackningar finns i soprummet vid trapphus C

Övriga avfall ska transporteras i egen regi till antingen återvinningsstation eller återvinningscentralen.

soprum